Leveringsomkostninger betales af køber. Levering sker normalt fra 1-5 arbejdsdage efter aftale. Ansvaret for varen overgår til kunden straks efter levering.

Vi tager forbehold for udsolgte varer, ændringer af leverandør priser,  varer der er i restordre hos vores grossister og fejl i vores prislister samt specifikationer. Alle priser er kun gældende så længe lager haves. Alle priser er i danske kroner og inkl. moms 25%, med mindre andet er angivet.

Kalundborg Energi & Handel kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser af leverancer. Oplys venligst om der er nogen til at modtage varen på adressen. Når varen er på lager og betalingen er i orden kan De normalt forvente at modtage varen i løbet af 1-5 arbejdsdage. Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, påhviler det køber senest 2 dage efter varemodtagelsen skriftlig at underrette Kalundborg Energi & Handel. Såfremt leverancen ikke kvalitets- eller mængdemæssigt svarer til det aftalte, har Kalundborg Energi & Handel ret til at om-og/eller efterlevere.

Leveringstid

Vi bestræber os altid på at levere på kortest mulig tid. Er De i tvivl om hvornår de kan have den bestilte vare, er De altid velkommen til at kontakte os.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fortrydelsesret på varer købt i webshoppen. Perioden regnes fra den dag du modtager din ordre. Returnerings omkostninger skal du selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter købet og fra fortrydelsen skal du senest 14 dage efter, returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på post@kloakklaus.dk I meddelelsen skal du gøre os det tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Varens stand, når du sender retur.

Du hæfter kun for evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/ eller fabrikation. Reklamationengælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet/ ydelsen.

Force Majeure

Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det Kalundborg Energi & Handel for et hvert ansvar, og Kalundborg Energi & Handel forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller millitærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for Kalundborg Energi & Handels kontrol, og som påvirker Kalundborg Energi & Handels muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor Kalundborg Energi & Handel kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. Kalundborg Energi & Handel har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab. Sælger påtager sig i intet tilfælde noget ansvar for følgeskader.

Forbehold

Der tages forbehold for fejl og udeladelser, oplysninger om pris, specifikationer og lignende.

Tegning og beskrivelser

Alle specifikationer og oplysninger om vægt, dimensioner, pris, ydeevne, tekniske og andre data anført i katalog, hjemmesider, prospekter, annoncer, billedmaterialer og prislister eller lignende er alene vejledende. Med forbehold for ændringer samt priser.

Fortrolighedspolitik

Kalundborg Energi & Handel forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Kalundborg Energi & Handel vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Kalundborg Energi & Handel vil ikke sælge dit navn, adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Hjemmesiden

Hjemmesiden administreres af Klaus’ Kloakservice.