Mange af vores kunder har allerede sikret sig et lager af biobrændsel til den kommende vinter. Prisniveauet på især træpiller har været det laveste i flere år og der har kunnet handles træpiller til meget fordelagtige priser.
Priserne er nu stigende både som følge af stigende priser på træ men især pga stigende transportpriser. Hvad enten træpiller og andet biobrændsel sejles til Danmark eller køres på lastbiler er transportomkostningerne steget betragteligt. Søtransport er i nogle tilfælde steget til dobbelt takst inden for det sidste år. Denne udvikling forventes at fortsætte resten af 2021 og ind i 2022.
Det betyder at vi forventer stigende priser på træpiller resten af året og i første halvår 2022.
Samtidig er den samlede mængde af biobrændsel på lager i Danmark betragteligt lavere end på samme tidspunkt af året de seneste år. Dette kan komme til at betyde problemer med levering af træpiller hvis vinteren bliver kold.
Anbefalingen er derfor fra os at man sikrer sig et lager af biobrændsel inden efteråret for alvor sætter ind.
Se mere og bestil dit biobrændsel på vores hjemmeside